EBSENSOR ชุดเครื่องตรวจน้ำตาล 1 SET พร้อมแผ่นตรวจ+เข็มเจาะ อย่างละ 10 อัน

    – ใช้เลือดน้อย เพียง 0.5 ม.ล. (เทียบเท่าเมล็ดถั่วเขียว)
    – น้ำหนักเบาเพียง 0.75 กรัม เครื่องเล็ก กะทัดรัด
    – เข็มปรับความลึกได้ ไม่เจ็บเมื่อเจาะ
    รหัสสินค้า: 402231 หมวดหมู่: